Dnes je:Valná hromada společnosti BBM


Rozhodnutí jediného akcionáře Brandýsko – Boleslavská městská a.s.
v působnosti valné hromady

představenstvo společnosti Brandýsko – Boleslavská městská a.s.,
sídlem Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČ 04285638, zapsaná pod sp. zn. B 20843 vedené u Městského soudu v Praze v souladu s čl. 6,
odstavcem č. 4 Stanov BBM a.s. na pokyn jediného akcionáře

svolává v rámci zasedání 17. Rady města valnou hromadu společnosti
(rozhodnutí jediného akcionáře BBM a.s. v působnosti valné hromady)
na dne 23. února 2022 od 08:45 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v 1. patře.
na adrese Masarykovo nám. 1/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav


Program:

1. Úvod (včetně volby předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele)
2. Odvolání člena představenstva paní Mgr. Kamily Janáčkové
3. Volba člena představenstva pana Marka Řebíčka
4. Zpráva o činnosti společnosti Brandýsko - Boleslavská městská a.s. za rok 2022
5. Návrh a schválení rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady


V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 14.02.2023

Mgr. Kamila Janáčková,
předseda představenstva

Rekonstrukce soustavy zásobování teplem

Naše společnost Brandýsko - Boleslavská městská a.s. realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011956, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je modernizace v současnosti zastaralé soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v rámci kotelen K1 a K2. Cílem projektu je propojení soustav zásobování teplem, rekonstrukce rozvodů soustavy zásobování teplem, napojení objektu nemocnice a instalace vysokoúčinné plynové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Projekt přispěje k úsporám primární energie.
EU_dotace.jpg, 28kB

Více informací naleznete zde

Nahlášení poruchy


NON STOP 24h/365dní

+420 778 762 967Napište nám