Dnes je:Výroba a distribuce tepla


Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve Městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Naše společnost Brandýsko - Boleslavská městská a.s. realizuje projekt s názvem „Rekonstrukce soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav“, reg. č. CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011956, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem předkládaného projektu je modernizace v současnosti zastaralé soustavy zásobování teplem ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v rámci kotelen K1 a K2. Cílem projektu je propojení soustav zásobování teplem, rekonstrukce rozvodů soustavy zásobování teplem, napojení objektu nemocnice a instalace vysokoúčinné plynové kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Projekt přispěje k úsporám primární energie.


EU_dotace.jpg, 28kB

Průběh 1. části rekonstrukce můžete sledovat na fotodokumentaci. Jak dodavatel slíbil, topnou sezonu 2018/2019 jsme měli zabezpečenu a 26.9.2018 jsme postupně připojili všechny obytné domy na topný systém.

Nahlášení poruchy


NON STOP 24h/365dní

+420 778 762 967Napište nám