Dnes je:Správa domů a nemovitostí


Úřední hodiny v provozovně Brandýs n/L, Zápská 1795:

Po až Pá 08:00 – 15:00 hod.
Technická správa nemovitostí
V oblasti technické správy a údržby budov zajišťujeme:
• bezpečný chod nemovitosti - kompletní údržbu nemovitostí, provádění pravidelných revizí a případné odstranění závad v nich popsaných, plánování revizí,
• pravidelná kontrola technického stavu nemovitosti a odstranění zjištěných závad, návrh řešení v případě větších oprav,
• jednání s dodavateli energií (voda, kanalizace, plyn, teplo, elektrická energie), jejich evidence, vykazování, popř. uzavírání smluv s nimi,
• jednání s ostatními dlouhodobými dodavateli (odečty a rozúčtování, telefon, internet, výtah), popř. zajištění těchto služeb,
• zákonem předepsané prohlídky a revize vyhrazených technických zařízení (výtahy apod.),
• údržba a 24h havarijní servis v urgentních případech, kvalitní tým spolupracovníků – řemeslníků,
• v případě vašeho zájmu převezeme i odpovědnost za výrobu a rozvod tepla ve vašem objektu. (Provozování zdrojů a rozvodů tepla provádíme na základě licence i koncese), zákonné revize, prohlídky a zkoušky kotlů, kotelen apod.
• celkový úklidový servis nemovitostí, úklid sněhu či vyklízecí práce,

Nabídku si můžete stáhnout z tohoto odkazu

Nahlášení poruchy


NON STOP 24h/365dní

+420 778 762 967Napište nám